Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ressursmateriell: Moderne transportlogistikk

På denne siden kan emneansvarlige og faglærere laste ned forelesningsmateriell til læreboken Moderne transportlogistikk, bedre integrering i forsyningskjeder av Eirill Bø og Stein Erik Grønland.

Kalkylemodellen tilhører caset transportøkonomi i kapittel 6 i læreboken.

PowerPointfilen inneholder figurer og tabeller fra læreboken. Filen er passordbeskyttet og er kun tilgjengelig for faglærere som bruker læreboken som pensum. For å få tilsendt brukernavn og passord, kontakt oss på digitalt@fagbokforlaget.no.

Last ned filer